Převodové poměry, spočítejte si rychlost svého traktoru.

Moderátoři: rezis, Toreto

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
chavier
Site Admin
Příspěvky: 2566
Registrován: úte črc 03, 2007 9:50 pm
Bydliště: okres Karviná
Kontaktovat uživatele:

Převodové poměry, spočítejte si rychlost svého traktoru.

#1 Nový příspěvek od chavier »


Uživatelský avatar
Pepino
Příspěvky: 1393
Registrován: čtv črc 05, 2007 12:08 pm
Bydliště: jsem lenivý své bydliště vypsat
Kontaktovat uživatele:

#2 Nový příspěvek od Pepino »

bude v tom nakej zadrhel, ty 12/18 a 11,2/24 budu muset znovu premnerit pac v tom programku jsou ty 24 vetsi a ja mam takovej blbej pocit ze kdyz jsem je mnel vedle sebe tak ze ty 18 byly vetsi.. o vikendu na to juknu a dam vedet.. 8)

Uživatelský avatar
josip
Příspěvky: 1959
Registrován: čtv črc 05, 2007 12:07 pm
Bydliště: jsem lenivý své bydliště vypsat

#3 Nový příspěvek od josip »

daj tam aj kolesa 600/14

Uživatelský avatar
Lars
Příspěvky: 1086
Registrován: úte črc 03, 2007 10:58 pm
Bydliště: Česká Třebová
Kontaktovat uživatele:

#4 Nový příspěvek od Lars »

dam tam co chceš, ale potøebuju vìdìt nìjaky hodnoty. bud prùmìr nebo pøímo obvod
kurva už dvakrát jsem to uřizl a furt je to krátký!!!!!

Uživatelský avatar
artemio
Příspěvky: 2310
Registrován: čtv črc 05, 2007 10:06 am
Bydliště: Severní Čechy

#5 Nový příspěvek od artemio »

Mì zase zaujal obvod 2,78 u kola 8,25-20". Pokud jde o šípový vzor, tak by mì zajímal výrobce :) . Zatím jsem se vždy setkal s obvodem okolo 2,95m :-/

Uživatelský avatar
Pavel M461
Příspěvky: 557
Registrován: čtv črc 05, 2007 11:55 am
Bydliště: jsem lenivý své bydliště vypsat
Kontaktovat uživatele:

#6 Nový příspěvek od Pavel M461 »

hela chlapy.... dával jsem míry takový co jste mi poslali... nemùžu za to že to nìkdo špatnì zmìøil.... zmìøte to znovu a dobøe a neni problém upravit... já nebo Lárs to pøedìláme
Když tì všechno zradilo, ...... .
Pomùže ti K L A D I V O !!!!! :-D

Uživatelský avatar
bastardtraktor
Příspěvky: 4634
Registrován: sob zář 22, 2007 2:25 am
Bydliště: jsem lenivý své bydliště vypsat

#7 Nový příspěvek od bastardtraktor »

Moc bych uvítal, kdyby se tohohle problému nekdo ujal a tøeba bych mu mohl napsat jaký mám motor, pøevodovku, druhou pøevodovku, nápravy, kola a on mi øekl, zda je tøeba nutní mít vùbec tu druhou pøevodoku a podobnì.
Nìjaký poradce.
ooooooooooooo

Uživatelský avatar
Pavel M461
Příspěvky: 557
Registrován: čtv črc 05, 2007 11:55 am
Bydliště: jsem lenivý své bydliště vypsat
Kontaktovat uživatele:

#8 Nový příspěvek od Pavel M461 »

proè??, koukni se do návodu... tam to máš všechno popsaný a èísla uvidíš.. kdyžtak se ti na to veèer mrknu.. letim skládat rozvodovku a trochu zase pohnout se samohybem
Když tì všechno zradilo, ...... .
Pomùže ti K L A D I V O !!!!! :-D

Uživatelský avatar
Lars
Příspěvky: 1086
Registrován: úte črc 03, 2007 10:58 pm
Bydliště: Česká Třebová
Kontaktovat uživatele:

#9 Nový příspěvek od Lars »

bastardtraktor píše:Moc bych uvítal, kdyby se tohohle problému nekdo ujal a tøeba bych mu mohl napsat jaký mám motor, pøevodovku, druhou pøevodovku, nápravy, kola a on mi øekl, zda je tøeba nutní mít vùbec tu druhou pøevodoku a podobnì.
Nìjaký poradce.
ted te trošku nechapu. stahni si ten programek, navod k tomu je, staèi vyplnit co máš a uvidiš ja ti to pojede rychle
kurva už dvakrát jsem to uřizl a furt je to krátký!!!!!

Uživatelský avatar
bastardtraktor
Příspěvky: 4634
Registrován: sob zář 22, 2007 2:25 am
Bydliště: jsem lenivý své bydliště vypsat

#10 Nový příspěvek od bastardtraktor »

Ale jaká je optimální rychlost udaná v km/h tøeba pro orbu ??
Naposledy upravil(a) bastardtraktor dne pon lis 12, 2007 4:57 am, celkem upraveno 1 x.
ooooooooooooo

Uživatelský avatar
bastardtraktor
Příspěvky: 4634
Registrován: sob zář 22, 2007 2:25 am
Bydliště: jsem lenivý své bydliště vypsat

Re: Pøevodové pomìry, spoèítejte si rychlost svého traktoru.

#11 Nový příspěvek od bastardtraktor »

Tak jak to zde je si to stáhnu a v záhlaví tabulky je NÁVOD - èili toto není funkèní program, ale jen návod nebo co ???
Dole jsou záložky výpoèet a návod
Samozøejmì si otevøu ne návod, ale výpoèet, nicménì to stejnì nefunguje.
Protože okna pro výbìr pøevodovky je zamknutý - po kliknutí se mi sice rozbalí menu pro výbìr, ale nelze to zmìnit
- naskoèí mi tam, ZAMNUTÉ BUÑKY NELZE MÌNIT
Tak jak se mi to po stažení otevøe je tam v šedém okénku tøeba AVIE pìtikvalt a nedá se to zmìnit.
Co s tím ??
Kde si stahnu funkèní program ??
Normálnì by mìlo jít v menu FORMÁT otevøít BUÒKY a tam zadat ODEMKNOUT, ale to nejde, protože v tom menu FORMÁT je políèko BUÒKY neaktivní - nedá se na nìj klikat.

Pøipadám si jako debil a asi debil jsem.

Nebo je to tim že nemám pravý EXCEL , ale OpenOffice Calc.
Ale nebudu si kvùli tomu kupovat ani krášt jiný program.
Dosud mi nedìlalo problém otevøít jakékoli tabulkové dokumenty, naopak ten Open Office je dìlaný na to, aby otevíral cokoli - nejen Microsoftí dokumenty, ale zrovna tohle nejde
JE TO DOKUMENT POUZE PRO ÈTENÍ
Naposledy upravil(a) bastardtraktor dne pon lis 12, 2007 6:01 am, celkem upraveno 1 x.
ooooooooooooo

Uživatelský avatar
bastardtraktor
Příspěvky: 4634
Registrován: sob zář 22, 2007 2:25 am
Bydliště: jsem lenivý své bydliště vypsat

#12 Nový příspěvek od bastardtraktor »

No už to jde :smich: :D :smich:
A omlouvam se za to vztekání
mohl bych sice pøedchozí líèení mých problémù smazat, abych nevypadal jeko úplnej idiot, ale neudìlam to.

Tøeba se to samé stane nìkomu dalšímu a tydy radši napíšu co jsem udìlal.

Prostì jsem musel najít, jak ten dokumenzt odemknout, aby nebyl jen pro ètìní.

Takže NÁSTROJE - ODEMKNOUT DOKUMENT 8)

a pak teprve FORMÁT a BUÒKY a tam dát zase ODEMKNOUT. 8)

Nechápu proè je to zamèený nadvakrát. :jazyk:

naštìstí tam nebylo žádná kdovíjaký heslo.

No jo - to bude asi vìkem - mýmu 18-letýmu klukovi by to netrnalo pùl hodiny, než na to pøijde, ale jen 5 minut a 14 letá dcera mý pøítelkynì si s takovými vìcmi poradí za pár vteøin. :smich: :D
ooooooooooooo

Uživatelský avatar
bastardtraktor
Příspěvky: 4634
Registrován: sob zář 22, 2007 2:25 am
Bydliště: jsem lenivý své bydliště vypsat

#13 Nový příspěvek od bastardtraktor »

tak už mi to chodí a tak dovolte pár postøehù a poznámek

Jaká je pøimìøená rychlost pro bìžnou jízdu udanou v km/h si každý asi dokáže pøedstavit.
Ale jaká je optimální rychlost udaná v km/h tøeba
pro
_____
tahání døeva
orbu
práci s èelní radlicí
_______
vláèení
seèení
obracení sena
__________
To už si nedokážu pøedstavit.

Napøíklad rychlost 5,8 km/h na nejpomalejší pøevod a maximální otáèky a 1.5 Km/h na nejnižší otáèky motoru se mi zdá pøíliš rychlá pro výše nìkteré uvedené potøeby - ze své praxe znám nejvíc tu èelní radlici a tydy je tak 2 km/h na nejnižší pøevod a otáèky motoru s nejvyším krouákem až až

Doplòte PROSÍM jaké rychlosti jsou na uvedené èinnosti vhodné
samozøejmì od - do


A hlavnì by se zde všude mìlo operovat nejen s nejmenšími otáèkami a nejvyššími otáèkami, ale HLAVNÉs otáèkami, pøí kterých má motor nejvyšší kroutící moment. I spotøeba vzhledem k výkonu bává pøi techto otáèkách nejnižší. Údaj o otáèkách s max krouákem by se mìl zaøadit do tabulky motor.

Za další PROSÍM o doplnìní- chybí mi tam možnost dát vlastní pøevodovku na pozici redukèní, ale i na jiných pozicích tøeba pro øìtìz mezi 1 a 2 pøevodovkou. - protože tam chybí napøíklad redukèní pøevodovka ZIL (silnice/teren)- tedy to jak je tam nesprávnì uvádìno jako rozvodovka - me je to fuk - hlavnì že si rozumíme, ale rozvodovka je prostì diferák a nic jiného a to èemu se zde øíká rozvodovka je správnì redukèní, nebo pøídavná pøevodovka - ale :friends: Friends voe
Máte nìkdo ty údaje od ZILa a nebo to mám jít na tý pøevodobce zatím alespoò zhruba zpoèítat ??- válí se pøikrytá vanou na zahradì.

A za poslední - by se tam dal èasem doplnit i vývodový høídel - ten se vìtšinou napojuje u domadìlù s vysokootáèkovými motory z osobákù mezi první a druhou pøevodovku.- /mùže se ale dále pøevodovat/ Bylo by dobré pak taky vìdìt, na jaký rychlostní stupìò musím jet v první pøevodovce, abych mel na náhonu 500 ot/min a jakou rychlostí bude pak stroj pojíždìt pri jakých rychlostních stupních na druhé pøevodovce. Neboli by v tabulce mohlo být i okénko, které by ukázalo otáèky výstupu z první pøevodovky.
Eventuelnì celý kalkulátor mít možnost pøepnout do režimu, kdy se celý výpoèet bude øídit právì otáèkami vývodu 500ot/min jako konstantou a výsledkem neboli promìnou bude jak rychlost pojezdu, tak i otáèky motoru . Místo pøepínání , ale postaèí další kalkulátor. Byly by tedy už tøi - 2 a tøí pøevodovkový a tak pro vývod s kostatními otáèkami.

A opìt vše kalkulovat pøi otáèkách motoru s nejvyšším kroutícím momentem. Minimální otáèky i maximální jsou k nièemu - to je jen pro jízdu.

Ale jinak je to skvìlý produkt ten kalkulátor a dìkuji. 8) :) chtel jsem jen naznaèit dalèí možnosti vývoje produktu :)
ooooooooooooo

Jiřin
Příspěvky: 1274
Registrován: úte zář 11, 2007 9:29 am
Bydliště: jsem lenivý své bydliště vypsat

#14 Nový příspěvek od Jiřin »

Nevím, jestli se dá tak nìjak jednoduše paušalizovat rychlosti pro jednotlivé èinnosti s traktorem. Já myslím, že to vždy musí uvážit strojník na konkrétní situaci. Jsou chvíle, kdy s rotaèkou jezdím na 4 plný plyn a nebo taky jen dvojkou. U orby záleží na tom, jaké je složení pùdy v dané lokalitì (na písku se dá jezdit rychleji než tøeba v téžkých jílech, kdy to vytrhává velké hrudy a pøi vyšší rychlosti to nadzvedává pluh). A v lese pøi tažení døeva je taky rozdíl, kolik za sebou èlovìk táhne m3 ....

A co je úúúúplnì nejdùležitìjší ..... záleží na tom, s èím se vlastnì daná práce dìlá. To znamená, kolik kw a Nm má vlastnì èlovìk k dispozici :):):):)

Já osobnì jen poslouchám motor a dívám se na náøadí. Když s nìèím nejsem spokojen, tak se nìkde musí udìlat zmìna :)

Uživatelský avatar
Lars
Příspěvky: 1086
Registrován: úte črc 03, 2007 10:58 pm
Bydliště: Česká Třebová
Kontaktovat uživatele:

#15 Nový příspěvek od Lars »

zamknute je to proto, aby si nìkdo nezmìnil (nechtìnì) vzorec pro vypoèet a pak nenadaval že mu to poèítá blbì. jinak jestli tì mùžu poprosit, tak to heslo neposkytuj. chce to udržet nìjakou štabni kulturu. v pøevodovkach je kolonka, ktera je odemknuta a tam si pøípadnì mùžeš doplnit vlastni pøevodovku. pokud ti tam chybi nìjaka pøevodovka nebo kola nebo náprava, staèí to hodit na stranky a ja nebo Pavel nebo Chavi to tam dopišeme. at je to k dispozici i ostatním. pøídavna pøevodovka ze zila ma pøevody 1:1 a 1:2, takže to poèítat nemusíš, ale pøipadalo mi zbyteène to tam davat. jinak k tvym pøipominkam, tento programek je na strankach už cca 2 mìsíce. je pravda že byl zastrèeny v tematu ostatni ale tam se k tomu vyjadøovala spousta lidi a ty až ted. ale nic si z toho nedìlej, ja nìktera temata taky neètu. ale je tam pouze to, co se nam podaøilo zjistit od ostatních lidi tady na strankach, takže pokud máš dálší nápravy, pøevodovky nebo kola, tak sem s tim a doplni se to tam. jinak nechapu co ti na tom nefungovalo než se ti to podaøilo odemknout(pøiznavam, že heslo neni neprolomitelny :prace: 8) ) ten navod je udìlany pro "blondyny" a staèí si ho jen pozornì pøeèíst!! ten programek ma samozøejmì svoje mouchy a na vyvoji se pracuje. a pøipravuje se další na výpoèet mezinápravového pøevodu. a co se týèe rychlostí pøi rùznych pracech, souhlasim s jiøinem a mùžu tì akorát odkázat na uživatelskou pøíruèku na "3.t nákladní terénní automobil Praga V3S" z roku 1958, kde se píše, cituji "Výkonnost vozidla není závislá jen na poètu koní nýbrž na stupni porozumìní mezi èlovìkem a vozidlem"
kurva už dvakrát jsem to uřizl a furt je to krátký!!!!!

Odpovědět

Zpět na „Stavíme traktor domácí výroby“